In de Bossche Broek is een bijzondere archeologische vondst gedaan. Tijdens de aanleg van een paddenpoel langs de Sterrenbosweg heeft een medewerker van de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten fragmenten van bewerkte vuursteen aangetroffen. Het is aannemelijk dat de vondsten dateren uit [...]