Bij aanvang van de raadsvergadering d.d. 11 oktober, heeft wethouder drs. C.B.P. (Rodney) Weterings (PvdA) aangegeven zijn functie als wethouder neer te leggen. De heer Weterings heeft de gemeenteraad laten weten per 14 november 2011 in te gaan op het verzoek de functie te bekleden van [...]