Bij aanvang van de raadsvergadering d.d. 11 oktober, heeft wethouder drs. C.B.P. (Rodney) Weterings (PvdA) aangegeven zijn functie als wethouder neer te leggen. De heer Weterings heeft de gemeenteraad laten weten per 14 november 2011 in te gaan op het verzoek de functie te bekleden van directievoorzitter van een nieuw nationaal instituut op het gebied van planning, ordening en ontwikkeling van stad en regio. Dit instituut – met de werknaam KeNNiS- wordt gevormd door vier te fuseren kenniscentra voor stedelijke en regionale ontwikkeling (KEI, NICIS Institute, NIROV en SEV) en heeft tot doel de kwaliteit van wonen, de ruimtelijke ordening en de leefomgeving in Nederland te verbeteren.

Wethouder Weterings (PvdA) is sinds april 2006 in functie. Momenteel heeft hij Volkshuisvesting, welzijn en cultuur in zijn portefeuille en is hij projectwethouder van de hostels.