Vanaf “de elfde van de elfde” borrelt het Oeteldonkse bloed weer bij iedereen. Op 18 november zal Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd een officieel bezoek brengen aan de Hofbrouwerij om zich er namens de Hoogheid van te overtuigen dat het bier voor Carnaval weer van de juiste kwaliteit is. Zoals je wellicht weet is HEINEKEN sinds jaar en dag de Hofbrouwerij van Oeteldonk. Het biersteken is het moment dat Peer het bier in wording voor het komende Carnaval komt keuren. Dit plechtige moment vindt zijn oorsprong in vroegere fabeltjes, die onder meer tijdens Carnaval de kop op staken, dat het bier tijdens grote volksfeesten van geringere sterkte zou zijn, oftewel zou zijn aangelengd. Vanzelfsprekend is dit niet zo, maar wij hebben Peer gevraagd om jaarlijks de sterktebepaling persoonlijk vast te stellen en dit per decreet te bevestigen.

Bij het brouwproces van toen werd aan de Wortketel na het koken, met de meetstok het volume en met de saccharimeter het extractgehalte (ook wel genaamd “het stamwortgehalte”) bepaald en uitgedrukt in graden Plato. Het bepalen van de sterkte gebeurde onder toezicht van een ambtenaar van de Dienst Invoerrechten en Accijnzen, omdat aan de hand van de sterkte en het volume vastgesteld werd hoeveel accijns moest worden betaald. Nu is het het privilege aan Peer om voor deze speciale gebeurtenis, de vaststelling formeel rechtsgeldig te verrichten.

Voor het Carnaval 2016 zal het kant en klare bier worden rondgebracht bij de Ordenaorissen. Dan overhandigen we eveneens het Kwaliteitscertificaat, dat Peer namens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Amadeiro Ricosto di Carnevallo direct na het biersteken zal ondertekenen.