Wilt u een NS-station in de Maaspoort?’ Die vraag stelde D66 zaterdag 23 september aan bezoekers van het Goutmy en Baarplein in de Maaspoort. Het antwoord was al binnen 10 minuten bekend: Ja. De tegenvraag was echter: wanneer komt nu dat station?  

“Een station bij de wijk Maaspoort staat nu al jaren op het programma van alle coalities, maar tot op heden gebeurt er niets”, zegt Matthijs van Miltenburg, fractielid van D66. “Ik wil hierover vragen gaan stellen aan de wethouder. Voordat ik dat doe, wilde ik eerst weten wat de wijkbewoners er zelf van vinden. Dat was echter zo duidelijk”..  

Van de ondervraagden heeft bijna 100% aangegeven een station te willen. Een bewoonster meldt ons aan het begin van de actie “dat zij zelfs destijds voor de Maaspoort heeft gekozen, omdat dit zo’n goede verbinding zou krijgen met Utrecht en Amsterdam”. Ook voor D66 staat een station hoog op het programma 

D66 vindt dat het college nu werk moet maken van dit punt.