Vrijdag 10 augustus heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Koopman Van Steijn Advocaten en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Doel van het gesprek was om rond het evenement Welkom Thuis op maandag 13 augustus elkaar te informeren over de ontstane geschillen.
Op constructieve en professionele wijze hebben beide partijen het gesprek gevoerd en heeft de gemeente de onduidelijkheden kunnen wegnemen. Het is de gemeente in het gesprek duidelijk geworden dat Koopman Van Steijn Advocaten steeds beoogd heeft om de huldiging onverminderd doorgang te laten vinden.

Dit gesprek heeft er toe geleid dat het bij de Rechtbank van ’s-Hertogenbosch ingediende verzoek voorlopige voorzieningen wordt ingetrokken.

De gemeente ’s-Hertogenbosch en Koopman Van Steijn Advocaten volstaan met deze verklaring.