M`nne kiel hangt klaor.

De krul zit in m`n haor !

M`nne  trompèt is gesmeerd.

Mee deze daoge nie verkeerd !

M`n bloed is ôk weer geinig aon `t krieb`le

En ik zit op m`nne stoel te wieb`le !!

Ze komme dan eindelijk: drie daoge veur jou en mij

En…dè makt oe Hartstikke blij !

Dè Gevuul, Ons Gevuul, dè hèdde of dè krèdde ,

mar kôôpe kunde `t nie !

Dè`s eerlijk waor: ik vuul en pruuf `t as ik onze Knillis zie !

Mak t`r wè van, drie daoge weg van oewe huiselijke stal !

Doe nèt as ik : Ik ben in Oeteldonk, `tis Carnaval !!

Ik mot d`r uit ,ik ben op  alle fiste presènt !

Dè is nou eenmaol m`nne Oeteldonkse Trènt !!