Lange putstraat

Vroeger -en dat wil in dit geval zeggen: vóór 1544- heette de Lange Putstraat Gorterstraat en dat kan iets met gort of grutjes te maken gehad hebben. De tegenwoordige naam is gemakkelijker en met meer zekerheid te achterhalen. Er stond namelijk al in 1575 een openbare waterput in de Lange Putstraat. Zij is sinds lang verdwenen. Wat hier ook verdween, is het gasthuis van Margriet Heeren. Zij heeft dat in 1459 in deze straat opgerocht voor vier arme vrouwen. Omstreeks 1600 is dit gasthuis verplaatst naar het straatje Achter de Drie Zwarte Mollen aan de Hinthamerstraat. Verder was er in de Putstraat een uitgang van de schuilkerk in de Verwerstraat. Eigenlijk was dat maar een klein houten kerkje dat waarchijnlijk in de tuin van het huis Peperstraat no. 1 gestaan heeft. Het was vanuit de Verwersstraat te bereiken. Die uitgang in de Lange Putstraat zou wel een het steegje ‘De Hemdsmouw’ geweest kunnen zijn, dat enige tijd geleden bij een verbouwing practisch verdwenen is. Het was een uitermate smal maar knus straatje, dat nog een zijstraatje van dezelfde breedre had ook. Alles bij elkaar was het een piioresk geval daar tegenover het huis ‘De Klosbeugel’, op de hoek van de Korte Putstraat. Dat laatste, fraai gerestaureerd huis is, met het Mariabeeldje in een nis, een zeer mooi pand geworden.

 Bron : Bossche Encyclopedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven