Afgelopen zomer is hard gewerkt om de vispassage Crèvecoeur op tijd af te krijgen. Waar veel andere bouwprojecten in de vakantie tijdelijk stil lagen, gingen de werkzaamheden aan dit project door. Dat was nodig, want het karwei moest klaar zijn vóór 1 oktober, het moment waarop het hoogwaterseizoen begint. Er is een doorgang gekomen in de Maasdijk en die moet vanaf deze maand dicht kunnen. Dat is gelukt en het waterschap en de hoofdaannemer werken nu – bij wijze van hoge uitzondering – nog even door om de laatste werkzaamheden af te ronden.

Vanaf de start van het hoogwaterseizoen mag er normaal gesproken niet meer aan dijken worden gewerkt. Aannemers en leidingbeheerders moeten bij projecten vóór die tijd hun werk hebben afgerond, maar in het geval van Crèvecoeur is anders besloten. “De waterveiligheid komt niet in gevaar. De dijk is dicht. Het gaat om afrondende werkzaamheden”, legt Dagelijks Bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas, uit.

‘Voordeur’

De vispassage is aangelegd ten zuiden van de spuisluis Crèvecoeur, die de afvoer en het peil in de Dieze regelt. Zo houdt ‘s-Hertogenbosch droge voeten. Tegelijkertijd blijft de Dieze bevaarbaar voor schepen die vanuit de Maas de Zuid-Willemsvaart willen bereiken. De spuisluis vormde echter wel een barrière voor vissen die vanuit de Maas de beken de Aa, de Dommel en de Dieze in wilden. In de afgelopen jaren heeft waterschap Aa en Maas bij diverse stuwen in het stroomgebied van de Aa vispassages aangelegd. Stuk voor stuk belemmeringen voor de vistrek, die nu zijn weggenomen. Waterschap De Dommel deed in haar beheersgebied hetzelfde. Maar, al dat werk ten spijt, de ‘voordeur’ bij Crèvecoeur was nog altijd hermetisch op slot.

 Daarom werd in april gestart met de aanleg van een zogenaamde bekkentrap-passage, zuidelijk om de spuisluis heen. Het peilverschil van het water wordt hier geleidelijk overbrugd door een serie, achter elkaar aangelegde, bekkens. Ernest de Groot: “De goede werking is internationaal bewezen. Bovendien oogt het natuurlijk in het landschap omdat een bekkentrap eruit ziet als een slingerende beek. Vanaf 2012 staat de deur open voor onder andere winde, kopvoorn, rivierprik en kwabaal. Crèvecoeur wordt bovendien ook passeerbaar voor bevers. Een belangrijke mijlpaal waar we trots op zijn!”

Beschermen

Volgens projectleider Patrick Oomens moeten er nu nog twee klussen worden geklaard. Onder de dijk door is een duikerconstructie aangelegd. Die bestaat uit drie kokers van elk 2,70 meter breed en 35 meter lang. “Deze is klaar en kan afgesloten worden. De dijk moet namelijk wel het achterland blijven beschermen bij hoogwater op de Maas. De hoofdaannemer gaat nu aan de binnendijkse zijde langs de duiker betonnen vleugels aanleggen. Die zorgen voor de stabiliteit van de dijk. De kwelschermen zitten ook al in de grond, dus de dijk kan nu al zijn werk doen.”

Het tweede karwei is het omleggen van diverse kabels en leidingen. Daarvoor moeten de dijk en de duiker netjes zijn afgewerkt. Vervolgens wordt boven over de dijk een nieuwe sleuf gegraven. Naar verwachting is het werk bij de dijk in de tweede helft van deze maand helemaal gedaan. Aan de bekkens wordt tot december gewerkt waarna het hele project wordt afgerond.