Foto’s : Jan Verhoeven

Ter gelegenheid van Koninginnedag, de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, werden vrijdag 27 April 2012 27 personen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch bij Koninklijk Besluit geridderd. De uitreiking van de versierselen door burgemeester mr. dr. A.G.J.M. Rombouts vond plaats in de Nieuwe Raadszaal van het Bestuurscentrum.

In totaal 10 vrouwen en 17 mannen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangen een lintje. Daarvan zijn er 9 afkomstig uit Rosmalen, 1 uit Engelen en 17 uit ’s-Hertogenbosch. Vier inwoners worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 22 tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zeer uniek te noemen mag de onderscheiding zijn van Mw. Verhoeven,  zij ontving als tweede telg uit de familie Verhoeven een onderscheiding, haar broer Dhr.Jan Verhoeven ontving in 2008 al de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Uitreiking onderscheiding aan Mw.Verhoeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende personen werden onderscheiden :

Mevrouw G.J.M. Wijnen uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer LA. Vlek uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw A.G. Vermeijden- van Spronsen uit Engelen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P.J. M. de Leeuw uit Rosmalen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.J.J. van Dongen uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A.C.M Verhoeven uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J. Faber-Bouwhuijsen uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer B.F.W. M. van den Thillart uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer A. van der Steen uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer ing. P.H.W. Spierings uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Drs. J.C.A.M. van de Sande uit Rosmalen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.M.H. Putmans uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.A. Prins-Kuijpers uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw l.H.E. Pennings-Heijen uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M.A.W. Peeters-de Best uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A.P.W. van der Linden-van den Bergh uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.H.C van Lieshout uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer drs. P.J.J. de Kubber uit Rosmalen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.H.R. Huijsmans uit Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer F.L. van Gent uit ‘s-Hertogenbosch
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Prof. dr. C.G. Figdor uit ‘s-Hertogenbosch
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De heer A.I. Brenninkmeyer uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.M.A. de Bekker-Broeren uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw L.H.J. van Alphen-van der Bruggen uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.A.A. van der Aa uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer C.E. van den Bulck uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer B.P.A.M. Kuenen uit ‘s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau