Hare Majesteit de Koningin heeft op dinsdagmiddag 2 oktober de tentoonstelling “Point de Vue, 200 jaar Kunstacademie ’s-Hertogenbosch” in het voormalige Stedelijk Museum in ’s-Hertogenbosch geopend.

De tentoonstelling “Point de Vue” geeft een beeld van het werk dat studenten en docenten van de academie de afgelopen 200 jaar hebben voortgebracht met een focus op beeldende kunst. Er is geput uit de collecties van de drie stedelijke musea, particuliere collecties en uit eigen bezit van kunstenaars of nazaten. Kunstenaar en docent Margriet Kemper is curator en draagt zorg voor de periode 1812-2000. Gastcurator Kim Bouvy, oud-studente van AKV|St.Joost, is verantwoordelijk voor de periode 2000-2012. De vormgeving is van Steffen Maas.
“Point de Vue” duurt van 3 oktober tot en met 18 november.

Meer foto’s vind je terug in de foto-shop