Keizerstraat

 

In de Keizerstraat, gelegen tussen de wolvenhoek, Anne Frankplein en de Sint Jorisstraat ligt op nummer 12 het Hof van Zevenbergen. Dat droeg deze naam omdat de Heren van Zevenbergen de eerste eigenaars waren. In het jaar 1515 logeerde Keizer Karel V in de Hof van Zevenbergen. De Hof van Zevenbergen is een gerestaureerd vijftiende eeuws hofcomplex met interessante binnenplaats en enkele recente woningen op het achtererf. Het geeft de indruk van een negentiende eeuws, wat groot uigevallen woonhuis. Oorspronkelijk is het gebouwd als adellijk stadspaleis. Later raakte het in bezit van burgerlijke families en werd het in drie herenhuizen opgedeeld. In 1779 werd het pand een Roomsch Armenweeshuis. Onlangs is het ingrijpend gerestaureerd tot kantoor en zijn op het achtererf kleine woningen geplaatst, in aangepaste nieuwbouw. Ook is aan de voorzijde een zogenaamde loofgang toegepast met diverse soorten perenbomen

Tegenover het Hof van Zevenbergen heeft een huis gestaan in Italiaanse stijl dat vermoedelijk door de Lombarden gebouwd werd, die woonden er nogal veel in deze buurt. Later kwam het huis in bezit van Henrick van Deventer, schepen en zwanenbroeder, een voornaam man in een voornaam huis. Afgezien van de Sint Joriskapel besloeg het de hele westzijde der straat. Henrick verleende meermalen gastvrijheid aan vorstelijke personen. Ook Karel V die trouwens ook al eens in het Hof van Zevenbergen gelogeerd had, verbleef nog wel eens bij hem. Het beviel Karel daar blijkbaar heel goed want het bezoek van 1545 gaf hem aanleiding om zijn gastheer in de adelstand te verheffen. Van toen af droeg Henrick’s huis de naam ‘Keizershof’ en werd de straat Keizerstraat genoemd.

Bron: Bossche Encyclopedie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven