Zaterdag 28 en zondag 29 Januari 2012

Van 11:11 uur tot 17:11 uur kunt u met eigen ogen aanschouwen hoeveel werk er al verricht
is en hoeveel er nog moet gebeuren. Naast het bekijken van de wagens in aanbouw en de
koetsen in de koetsenhal kunt u genieten van Oeteldonkse muziek, verzorgd door
verschillende carnavalsverenigingen.

De diverse Oeteldonkse Ministeries en het Oeteldonks
Gemintemuzejum staan op de informatiemarkt. Op zaterdag zal Rond 14:00 uur zal het Ministerie van Pers,
Publiciteit en Communicatie het carnavalsprogramma 2012 presenteren en op zondag zal rond 13:11 uur zal de loting plaatsvinden voor de Grote Optocht.

Uiteraard kunt u in de bouwhal ook een hapje en een drankje krijgen. Ten behoeve van dit evenement zijn
speciale parkeerplaatsen gecreëerd aan de Zandzuigerstraat in de nabijheid van de bouwhal.
U wordt vriendelijk verzocht de borden te volgen naar deze parkeerplaatsen, zodat de
veiligheid rondom de bouwhal gewaarborgd kan worden. Kortom er is voldoende te beleven
om even je rood-wit-gele neus te laten zien.

Bouwhal S.O.K.
Ertveldweg, Oeteldonk

Toegang is gratis