De Pijp/Tolbrugkwartier

Deze buurt, met prachtige straatnamen als Lange en Korte Tolbrugstraat, Snijdersplein, Achter de Raam, Peterseliestraatje, Ruilebuil, Schapengangske en Suikerstraat, is in de vijftiger jaren van de vorige eeuw weggesaneerd.

Het was een dichtbevolkte buurt met veel logementen, café’s en water-en vuurhuizen met klinkende namen als
Logementen: De Walvis, De Reizende Man, De Pronkende Pauw, De Zwaan.

Café’s: De Canadees, de Witte Ballon, de Stad Rotterdam en de lip Scheepens maar ook danshuizen (cafés met draaiorgel): De Muis, Koen en Kee van Gulick, Rotterdamse Ann en Eindhovense Sjaan.

Water- en vuurhuizen: De Witte Muts, Cato Nijsen, Stolzenbach, Smits, Glaudemans, Van Rooij-Netten, Petrus Konings, Lammers, Wetser, Venix.

Veel bewoners hadden een bijnaam zoals De Witte Muts, De Kogel, Anna de Knook, De Jut Emans, Herman Zonder Oren, Errepelbruur, D’n Tjits, Sari Sani, De Kluder, Sjoerel, Kapot Kumke, Hoog Kont, de Kaak, De Vuile Verver, Bettebel, De Lip Scheepens, De Mup Trum, De Sjeems, den Beer, de Pudding, Die Schöne Sjaan en nog veel meer.

Het leven speelde zich vanwege de kleine woningen grotendeels op straat af.

Deze buurt kan niet meer herbouwd op de manier zoals hij er vroeger uitzag.

Wel kunnen de structuren (stratenpatroon en waterlopen) maar vooral de bewoners teruggebracht worden.

Een eigentijdse Pijp met beeldbepalende elementen van oude Pijp.

Vanuit de bevolking is daartoe een plan ingediend bij de gemeente.

U kunt de plannen lezen op:

www.vannoppen.nl/Tolbrugkwartier.pdf

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als u meedenkt.

Uw voorstellen zijn welkom op:

tolbrugkwartier@gmail.com

 

ONDERSTEUN DE TERUGKEER VAN DE PIJP

HOE?
DOE MEE MET EEN TOCHT DOOR DE STAD MET DE KIKVORSCHEN

WAAR?

VERZAMELEN IN DE NIEUWSTRAAT 20 BIJ HET BRUGGETJE OVER DE BINNENDIEZE VOOR HET REPETITIELOKAAL VAN DE KIKVORSCHEN

WANNEER?

DONDERDAG 29 DECEMBER (KOOPAVOND) OM 18:30 UUR

DE PIJP TERUG DANKZIJ U

KOM ALLEMAAL