Lange tijd was onduidelijk wanneer de Parade weer volledig beschikbaar is. Inmiddels is duidelijk dat als alles volgens planning verloopt dit op zijn vroegst net voor de zomervakantie het geval zal zijn en dit betekent dat het Den Bosch Zingt evenement niet plaats kan vinden op de Parade. Er is nog een mogelijkheid voor een andere locatie overwogen maar daarvan vind de organistatie de afbreukrisico’s te groot.
In het belang van Den Bosch Zingt is besloten de organisatie van het evenement een jaar over te slaan. Om in 2013, op een nóg mooiere Parade en onder de rook van de Sint Jan, weer uit volle borst samen met jullie te zingen.