De Muzerije ontvangt ten behoeve van het project Bosch Leerorkest € 40.000 voor deelname aan het programma Kinderen maken Muziek.
In mei lanceerde Prinses Máxima dit nieuwe programma, dat als doel heeft kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen.
Het Bosch Leerorkest is bedoeld voor kinderen die vanwege sociaal-maatschappelijke drempels nu nog weinig tot niets aan muziekbeoefening doen.
De kinderen werken toe naar samenspel in een groot symfonieorkest.
Het Bosch Leerorkest is een gezamenlijk initiatief van De Muzerije en de Brede Bossche Scholen Kruiskamp en Boschveld.
Alle leerlingen uit groep 6 van deze scholen krijgen vanaf november elke week in plaats van de gewone muziekles één uur instrumentale les.
Ze oefenen op diverse instrumenten in kleine groepjes.
De lessen worden in het eigen schoolgebouw gegeven door professionele muzikanten van De Muzerije.
Al na een paar maanden gaan de kinderen ook met z’n allen oefenen. Ze vormen dan een echt symfonieorkest: het Bosch Leerorkest.
Het is de bedoeling om van het Bosch Leerorkest een structureel, meerjarig programma te maken.
Het programma Kinderen maken Muziek is ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Naast een financiële bijdrage bieden zij ook inhoudelijke ondersteuning en wordt kennisuitwisseling gefaciliteerd. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, licht toe waarom dit initiatief in aanmerking kwam om mee te doen: “Muziek heeft de kracht om mensen met elkaar te verbinden.
We verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en zo helpt om betrokkenheid in de samenleving te bevorderen en muziekparticipatie te vergroten.”De Muzerije is erg blij met de toekenning.
Projectleider Guido Jochems: “De gunstige effecten van muziekonderwijs op kinderen zijn bewezen.
Maar het is vooral ook erg leuk om bijvoorbeeld contrabas te spelen met je klasgenoten in een groot orkest.
De subsidie is een mooie start, nu gaan we hard lobbyen voor het uitbouwen van het Bosch Leerorkest voor meerdere jaren.”
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteedt het €32 miljoen organisaties die een betrokken samenleving bevorderen.
De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname van alle Nederlanders aan het culturele leven. “Kinderen maken Muziek sluit prachtig aan bij de grote aandacht die wij binnen het fonds schenken aan muziekeducatie voor kinderen”,
aldus Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.