Woensdagavond 19 december vond er in de Bossche binnenstad een unieke gebeurtenis plaats. “De Bossche Lichtjes Processie”.

Een stoet van ruim 300 mensen nam deel aan de processie die begon in de Arena en voerde langs het stadhuis waar een kleine toespraak gehouden werd door

Nol Roos, organisator, en Jan Hoskam, locoburgemeester, daarna vervolgde de stoet zich via de hinthamerstraat naar de Sint Jan.

Hier werd stil gestaan door de deelnemers bij het verlies van hun dierbare.

 

Mario Veltman verzorgde de zang met o.a. het Ave Maria