Met ingang van 1 januari 2013 zal Coen Free, thans voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College, officieel het voorzitterschap van Boschtion zal gaan overnemen van Jan van den Bersselaar. Deze bestuurswissel is een logisch en noodzakelijk onderdeel in het masterplan van de lokale omroep. In dit plan hebben we stapsgewijs beschreven hoe wij als omroep de kwaliteit en invulling van lokaal nieuws kunnen verbeteren, waarbij het creëren van een bestuur op afstand een noodzakelijke stap is. Uit diverse gesprekken tussen Coen en bestuursleden Jan van den Bersselaar en Jan Willem van den Akker, is gebleken dat hij absoluut de beste kandidaat was voor deze bestuursfunctie.
De komende maanden zal Coen de ruimte krijgen om gemotiveerde collega-bestuurders te zoeken in zijn eigen netwerk die de plaats van de huidige bestuursleden van Boschtion kunnen overnemen. De huidige bestuursleden hebben op dit moment allen naast hun bestuursfunctie één of meerdere operationele taken binnen de omroep, wat zeker op termijn geen wenselijke situatie is om objectief als bestuur naar de omroep te kunnen kijken. Zij zullen na de wisseling operationeel in de organisatie worden geplaatst om Boschtion van binnenuit aan te sturen.

Jan van den Bersselaar heeft in 2007 destijds als algemeen bestuurslid het voorzitterschap van Antoine Jacobs overgenomen, omdat Boschtion simpelweg geen omroep mocht zijn zonder voorzitter.
Toen was de inschatting om binnen een jaar een geschikte kandidaat te vinden die een extra toegevoegde waarde zou hebben voor Boschtion en zich desgewenst kan beroepen op een goed netwerk in de Bossche gemeenschap. Deze zoektocht heeft bijna 5 jaar langer geduurd. Terugkijkend op de afgelopen 5 jaren is het voor Jan ook steeds complexer geworden om deze verantwoordelijke taak kwalitatief goed in te vullen in combinatie met zijn neventaken bij de omroep én zijn fulltime baan bij zijn werkgever, want al het werk bij Boschtion wordt nog steeds op 100% vrijwillige basis gedaan. Met de bestuurlijke activiteiten erbij liep dit met regelmaat op naar 30 – 35 per week aan Boschtion-activiteiten, met gelukkig de onvoorwaardelijke steun van zijn wederhelft.

Coen heeft aangegeven veel zin in deze nieuwe uitdaging te hebben bij de lokale omroep.