Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch viert vandaag feest. Maar liefst 28 vrijwilligers vieren op 1 december hun 20-jarig jubileum bij het BHIC. Al twintig jaar houden zij zich wekelijks bezig met het verwerken van gegevens van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, schepenakten en beschrijvingen van foto’s. Daarmee zorgen zij dat deze gegevens via internet beschikbaar worden gesteld aan een breed publiek dat zich interesseert in onderzoek naar voorouders.

Op 18 oktober 1991 stuurde het voormalige Rijksarchief in Noord-Brabant een uitnodiging naar deze jubilarissen. Hun eerste ‘vrijwilligersklus’ betrof het bewerken van Memories van Successie van circa 1818 tot 1900. De originele stukken die in zeer slechte staat verkeerden, moesten verfilmd worden en gelijktijdig beter toegankelijk worden gemaakt. Een Memorie van Successie is een stuk dat vermeldt welke bezittingen een overledene had en wie de erfgenamen zijn. De tegenprestaties die werden geboden: gezellige sfeer in een prachtige werkomgeving, koffie en thee tijdens de pauzes, werken in een groep met originele archiefstukken en reiskostenvergoeding. Na dit project zouden er voor hen nog vele volgen, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken en gegevens van de burgerlijke stand.

Dankzij de enorme bereidwilligheid van vrijwilligers kan het BHIC deze gegevens online zetten en kunnen belangstellenden deze stukken raadplegen voor hun onderzoek. Er staan op dit moment meer dan 5 miljoen akten in de databases van het BHIC. “Deze volontairs van het eerste uur zijn gedreven in hun werk, omdat zij veel affiniteit hebben met genealogisch en historisch zoekwerk. Zij werken in groepsverband. Daardoor kennen sommigen elkaar al jaren en delen lief en leed met elkaar. Dat is een mooi neveneffect. Het werk wordt wel eens gekscherend ‘een gezonde verslaving’ genoemd”, vertelt Ton Wetzer, de huidige begeleider van de circa 120 vrijwilligers die het BHIC in totaal telt.

Maar niet alleen genealogische gegevens gaan wekelijks door de handen van de vrijwilligers van het BHIC, sommigen verwerken ook beschrijvingen van foto’s die via internet te bekijken zijn, bijvoorbeeld op de online geschiedenisboekjes of op onze Brabantse Waterkaart (www.bhic.nl/waterkaart). Weer anderen werken aan de notaris- en schepenakten: samenvattingen van akten van schepenen en notarissen uit het lokale werkgebied van het BHIC uit de periode van de 16de eeuw tot en met de 19de eeuw. Deze zomer heeft het BHIC maar liefst 30.000 akten online gezet. Het BHIC kan deze prachtige bronnen alleen ontsluiten dankzij de loyale medewerking en de nauwgezetheid van deze vrijwilligers. Alle reden dus voor het BHIC om de 28 jubilarissen deze dag extra in de bloemen te zetten.